הפרויקט נעשה במסגרת עבודתי ב"ארכפורם" אדריכלות פנים ועיצוב