הדירה המוצגת בהדמייה הינה הדירה מצד ימין

Liat Eliav - Finle Logo-02.png